Program Yükü

Politik Ekonomi Doktora Programı, iki akademik yıl boyunca süren derslerin, yeterlilik sınavının, tez önerisinin ve tez çalışmasının oluşturduğu kısımlardan oluşmaktadır.

İki yıl boyunca sürecek ders aşamasında, doktora öğrencisinin, asgari 4 zorunlu ve 6 seçmeli kredili ders (asgari 10 kredili ders) ve 1 kredisiz seminer (POEC 600) dersi alarak başarıyla tamamlaması lazımdır. Doktora öğrencisinin alacağı seçmeli derslerin en az 5 tanesi Politik Ekonomi Doktora Programı’nda açılan POEC kodlu derslerden olmalı, bu derslerin en az 3 tanesi çekirdek seçmeli dersler arasında yer almalıdır. Yani öğrencinin, POEC kodlu asgari 8 dersi başarıyla tamamlamış olması gereklidir. Öğrencinin, Politik Ekonomi Doktora Programı çerçevesinde, en fazla 2 tane yüksek lisans dersine kaydolarak kredili ders olarak saydırma hakkı vardır.

Dönemlere Göre Ders Dağılımı


1. Yarıyıl (Güz)

2. Yarıyıl (Bahar)

POEC 601-Sosyal Bilim Felsefesi

POEC 604-Politik Ekonomi Kuramları II

POEC 603-Politik Ekonomi Kuramları I

POEC 614-Politik Makroiktisat

Çekirdek Seçmeli

Çekirdek Seçmeli

 

3. Yarıyıl (Güz)

4. Yarıyıl (Bahar)

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli