Politik Ekonomi Doktora Programı

Program Kapsamı

Politik Ekonomi, siyasi ve iktisadi süreçlerin karşılıklı ilişkisini iktisat, siyaset bilimi, ve sosyolojiden alınan yöntemlerle inceleyen disiplinler arası bir sosyal bilim programıdır. Siyasetin ekonomik süreçler üstündeki etkisini ve iktisadi koşulların siyaset üstündeki etkisini, yani iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini, uluslararası politik ekonomi; siyasi ve iktisadi kurumlar; kurumsal reformlar ve dönüşümler; çevresel kaynak politikaları; sosyal politika gibi bir dizi farklı çerçevede incelemek mümkündür. Politik Ekonomi alanındaki çözümlemeler, düzenleme; bölüşüm politikası; seçimler; siyasi katılım ve kolektif eylem; çıkar örgütleri; bürokrasi; karşılaştırmalı kurumlar; iktisat politikası; uluslararası iktisadi ve mali ilişkiler; siyasi ve iktisadi bağımlılık; hukuk ve ekonomi etkileşimi; çalışanların korunması; iş dünyası ve devlet gibi konuları da kapsayan geniş bir yelpaze içinde yer alır.