Politik Ekonomi Doktora Programı

Politik Ekonomi Doktora Programı

Politik Ekonomi Doktora Programı, dersler, yeterlilik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Doktora öğrencisinin ders aşamasını, 4 zorunlu, 4 seçmeli kredili ders ve 1 tane kredisiz seminer dersi alarak başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Doktora öğrencisinin alacağı seçmeli dersler Politik Ekonomi Doktora Programı’nda açılan POEC kodlu derslerden olmalıdır.

 

Ek. 1 Yeni Politik Ekonomi (POEC) Doktora Programı

Dönem                 Ders Adı                                               Kredi

1. Dönem

POEC 603             Politik Ekonomi Kuramları                   3

POEC 605             Çağdaş Siyaset Kuramı                       3

POEC 6XX            Seçmeli                                             3

POEC 6XX            Seçmeli                                             3

POEC 600             Seminer                                             -

 

2. Dönem

POEC 614             Politik Makroiktisat                              3

POEC 606             Sosyal Bilimlerde Yöntem                     3

POEC 650             Seçmeli                                              3

POEC 6XX            Seçmeli                                               3

 

3. Dönem

POEC 690             Yeterlilik              

                               

4. Dönem

POEC 699             Tez        

                                               

5. Dönem

POEC 699             Tez        

                                               

6. Dönem                           

POEC 699             Tez                                                        

 

7. Dönem

POEC 699             Tez                                                        

 

8. Dönem

POEC 699             Tez