Öğretim Ücreti ve Burs Olanakları

Öğretim ücretleri için lütfen buraya tıklayın.


Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Uygulanacak Öğretim Ücreti Muafiyeti ile Verilecek Burslara İlişkin Yönerge'de belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğretim ücreti muafiyetinden yararlandırılacak öğrencilerin muafiyet oranlarına göre ödeyecekleri dönem ücretleri aşağıda belirtilmiştir:

Muafiyet Türü Başvuru Başarı Koşulu Muafiyet devam koşulu (Genel not ortalaması) Muafiyet Oranı
Personel Atılım Üniversitesi Mensubu AtılımÜniversitesi Mensubu, 3.00/4.00 ve üstü 80%
Başarı En iyi %20 3.80/4.00 ve üstü 75%
  En iyi %40 3.60/4.00 ve üstü 50%
  En iyi %60 3.40/4.00 ve üstü 25%
Teşvik İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından her akademik yıl başında belirlenir Mütevelli Heyet tarafından belirlenir

* Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; yüksek lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, yabancı dil puanına %15, mülakat sonucuna %15 ağırlık verilir. Mülakat puanı tam puanın %50’sinin altında olan adaylar başarısız sayılır.