Dersler

 Zorunlu Dersler:

 • Seminer
 • Politik Ekonomi Kuramları I-II
 • Sosyal Bilim Felsefesi
 • Politik Makroiktisat

 Çekirdek Seçmeli Dersler:

 • Devlet Kuramları
 • İdeoloji ve Söylem
 • Kalkınmanın Ekonomi Politiği
 • Kamusal Seçim
 • Karşılaştırmalı Siyasal Analiz
 • Küresel İktisat Politikası
 • Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler

 Serbest Seçmeli Dersler:

 • AB ve ABD’nin Ortadoğu Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi Dünya Siyasetinde Çokuluslu ve Ulusötesi Şirketler
 • Enformel Sektörün Ekonomi Politiği
 • Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Kalkınma
 • Küreselleşen Dünyada Toplumsal Hareketler
 • Oyun Teorisi
 • Petrolün Ekonomi Politiği
 • Teknolojinin Ekonomi Politiği
 • Uluslararası İşgücü Piyasaları
 • Üçüncü Dünyada Devlet, Toplum ve Demokrasi
 • Yönetim Ekonomisi
 • Yüksek Öğrenimin Ekonomi Politiği
 • Tarımın Politik Ekomisi
 • Finansal Krizin Ekonomi Politiği