Başvuru

Sosyal bilimler ve hukuk alanındaki fakültelerden lisans veya lisansüstü derecesi olan adaylar, yüksek lisans diplomasına sahip olmak koşuluyla programa başvurabilir. Başvuru ile ilgili diğer koşullar şunlardır:
- ALES’den en az 60 eşit ağırlıklı puan,
- YDS, KPDS veya ÜDS’den en az 60 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak.

  1. LES ve ALES puanları yerine GRE puanları da kabul edilmektedir. ALES (Eşit Ağırlık) 60 = GRE (Quantitative) 635
  2. Son iki yılda LES’e/ALES’e girmemiş olanların dikkatine:
    17.12.2004 tarihli YÖK KARARI ile “...Herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen, ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış yeniden başka bir programa kabul almış öğrencilerin (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeniden LES’e girmelerine gerek olmadığı ...” belirtilmiştir.
  3. LES puanı ile başvurmak isteyenler, LES Puanlarının ALES Puanlarına Dönüştürülmesi sonucu oluşan puanları öğrenmek için burayı tıklayınız...Bu adresten alınmış belge ve LES Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi ile programa başvurunuzu yapabilirsiniz.
  4. LES ve ALES puanları yerine GRE puanları da kabul edilmektedir. 
    ALES (Eşit Ağırlık) 60 = GRE (Quantitative) 635

Başvuru koşulları ile ilgili daha fazla bilgi için e-posta: poec@atilim.edu.tr